Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
1. Monografia: Ekorewitalizacja - zagadnienia architektoniczne, Wydawnictwo Exemplum, Szczecin-Poznań, 2013r. 
2. Monografia: „Projektowanie rewitalizacji zabudowy czynszowej z z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych, na wybranych przykładach śródmiejskiej zabudowy z XIX i początku XX w.”  IAiPP nr 44, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 585, Szczecin 2005 r., s.224 
3. „Wykorzystanie energii słonecznej w budownictwie jednorodzinnym”, COIB Warszawa 1991;