Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Marek A. Wołoszyn

Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Marek A. Wołoszyn jest pracownikiem naukowo- dydaktycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W latach 2008-2015 pełnił funkcję kierownika zakładu. Obecnie pełni funkcje Katedra Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury.

Zainteresowania związane z budownictwem energooszczędnym, wykorzystującym alternatywne źródła energii, stały się podstawą do badań zakończonych praca doktorską „Bierne systemy wykorzystania energii słonecznej i ich wpływ na architekturę domów jednorodzinnych”, obronioną na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Materiał zebrany d tej pacy dał podstawę do opracowania książki „Wykorzystanie energii słonecznej w budownictwie jednorodzinnym”. Konsekwencją zainteresowań naukowych związanych z ekologią w architekturze była propozycja utworzenia interdyscyplinarnego zespołu badawczego, który opracował wytyczne dla demonstracyjnej renowacji ekologicznej budownictwa czynszowego w Szczecinie (Kwartał Turzyński), a następnie przeanalizował konsekwencje ich realizacji. Zespół składał się z dwunastu pracowników naukowych Politechniki Szczecińskiej, którzy na zlecenie Ministerstwa Budownictwa Królestwa Holandii i przy współpracy z holenderska organizacją konsultingową WOON-ENERGIE opracowali wytyczne dla ekologicznej renowacji budownictwa czynszowego z końca XIX i początku XX w. Zarówno wytyczne z 1995 r., jak i raport z realizacji w 1999 r. ukazały się w formie publikacji książkowych wydanych w języku polskim i angielskim. Był to pierwszy w kraju przykład demonstracyjnej renowacji ekologicznej, za którą inwestor TBS Szczecin dostał nagrodę Ministra SWA za wzorcową renowację. Doświadczenia nabyte przy tym opracowaniu oraz przy innych projektach renowacji i rewitalizacji śródmiejskiej zabudowy czynszowej dały podstawę do napisania monografii „Projektowanie rewitalizacji zabudowy czynszowej z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych”. Rewitalizacja, alternatywne źródła energii, zagadnienia społeczne i wartościowa architektura to elementy, które profesor stara się pogodzić w najnowszych badaniach i projektach.

Równolegle z pracą naukową na uczelni prof. Wołoszyn prowadzi prace projektowe w ramach własnej pracowni projektowej ARCH-MARK. Za jeden ze zrealizowanych projektów- „Muzeum Przyrody Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach” otrzymał w 1998 r. nagrodę I stopnia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dziedzinie twórczości architektonicznej. Jest autorem projektów: budynków użyteczności publicznej, kościołów i domów parafialnych, budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacji śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej w Szczecinie.


Tematyka prac dyplomowych:  
- projekty domów ekologicznych 
- projekty osiedli ekologicznych 
- projekty budynków użyteczności publicznej i architektury sakralnej 
- projekty rewitalizacji starej zabudowy z nowymi uzupełnieniami  

e-mail: archmark@wp.pl